Kiinnostavat seminaarit tarjoavat tiedonjanoisille mahdollisuuksia syventää osaamistaan koirien oppimisesta ja koulutuksesta.

Vuorovaikutteisuus auttaa oivaltamisessa // Turvallinen oppimisen ilmapiiri pienessä ryhmässä // Tarkoitettu tiedonjanoisille, osa sopii aloittelijoillekin // Työkaluja sekä ajatteluun että käytännön harjoituksiin // Oppiminen sovelletun käyttäytymisanalyysin tieteenalan näkökulmasta // Monitieteinen, yhteiskuntatieteellinen näkökulma koirien ja ihmisten elämään ja hyvinvointiin // Kaikkiin seminaareihin sisältyy vastuullinen ammattietiikka

Seminaareissa pureudutaan syvemmälle teemoihin, jotka ovat herättäneet koiraharrastajien ja koira-alan ammattilaisten parissa viime vuosina erityistä kiinnostusta. Seminaarit ovat kaikille avoimia – ainoastaan impulsiivisen käyttäytymisen jatkoseminaaria suositellaan jo impulsiivisen käyttäytymisen perusteisiin tutustuneille. Tervetuloa oppimaan kannustavassa ilmapiirissä!

Seminaarit

  • Seminaari 6 h
  • 125 € (alv. 24%) sis. lounaan & kahvitarjoilun
  • Enintään 10 osallistujaa
  • Kaikki seminaarit tilattavissa ympäri Suomen

TAMPERE
sunnuntaina 10.9.2017 klo 10-16
Koirien impulsiivinen käyttäytyminen

TAMPERE
lauantaina 23.9.2017 klo 10-16
Koiran eleet, emootiot & käyttäytyminen

TAMPERE
sunnuntaina 21.10.2017 klo 10-16
Ketjuanalyysi koirien koulutuksessa

Koirien kouluttamiseen liittyvät teoreettiset käsitteet saattavat tuntua käytännön harjoituksissa kaukaisilta ja niiden yhteensopivuus ja järjestäminen lähes mahdottomalta tehtältä. Monet puhuvat tieteestä, mutta mitä se tarkoittaa koiraharrastajalle?

Seminaarissa opettelemme käyttämään ketjuanalyysimallia, jossa oppimisen yksityiskohdat linkitetään toisiinsa saumattomasti. Analyysimallin kevyempiä ja nopeasti harjoitussuunnittelussa käytettäviä versioita ovat mm. ABC-malli, ABCD-malli, funktionaalinen analyysi (FA) sekä ns. treenikupla (englannin yleiskielinen focus bubble). Valitse itsellesi sopiva vaativuustaso harjoituksen suunnitteluun ja aloita virheettömien harjoitusten toteuttaminen!

Seminaaria on järjestetty jo toistakymmentä kertaa kiitettävin arvosanoin. Vuorovaikutteinen seminaari perustuu sovelletun käyttäytymisanalyysin tieteenalaan ja sen soveltamiseen arkielämässä ja harrastamisessa koirien kanssa. Seminaarin lähtökohtana on käsitys improvisaatiosta yhtenä ammattimaisen kouluttamisen tärkeimpänä taitona. Mutta miten sellaisen taidon voi oppia?

Seminaari sopii tiedonjanoisille ja tavoitteellisille koiranomistajille, harrastajille ja kouluttajille.

Moderni koirankoulutus hyödyntää ja soveltaa tieteellistä tutkimustietoa 1890-luvulta tähän päivään. Monesti 100 vuoden takainen tieto riittää perusasioiden harjoittelussa, joten miksi edes puhumme modernista? Entä, miten koiran emootiot ja persoonallisuus näkyvät oppimisessa ja vaikuttavat siihen?

Koirien tiedetään arkiajattelunkin tasolla huomaavan omistajien ilon tai stressin, reagoivan voimakkaisiin kivun ja pelon kokemuksiin sekä käyttävän erilaisia eleitä varoittaakseen uhasta ja välttääkseen konflikteja. Emootioiden vaikutus oppimiseen on merkittävä ja koiratieteessä alkaakin muodostua käsitys siitä, miten koirien kokemusmaailmaa voitaisiin tarkastella selkeämmin myös koulutustilanteissa.

Seminaarissa koiran hienovaraisemmat eleet, motorinen käyttäytyminen ja taustalla vaikuttavat emootiot yhdistetään samaan tilanteeseen. Tavoitteena on oppia havaitsemaan tarkemmin ja tulkitsemaan harvemmin, etenkin onnistuneen koulutuksen kannalta. Taustatukena on 2010-luvun tutkimustieto, joka helpottaa ”näkymättömien” ilmiöiden tunnistamisessa.

Eleet, emootiot & käyttäytyminen -seminaari syventää ja täydentää Ketjuanalyysi koirien koulutuksessa -seminaarin sisältöä. Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä muihin seminaareihin osallistumista.

Tiesitkö, että impulsiivisesti käyttäytyvät koirat ovat monesti lahjakkaita harrastuskoiria, mutta niillä on myös korkea riski monenlaiseen hankalaan käyttäytymiseen? Sellaisia koiria on perinteisesti käsitelty pakottamalla, rankaisemalla ja lopettamalla – mutta tehdäänpä tällä kertaa toisin! Valjastetaan tiede hyötykäyttöön ja opetetaan nollasta sataan kiihtyvät tulisieluiset huligaanit, pingottajat, arkajalat ja jäykistelijät kohtaamaan maailma avoimemmin.

Seminaarin aikana koirien impulsiivista käyttäytymistä lähestytään kolmen teeman kautta. Ensimmäisenä tutustumme palkkioiden valintaan, jonka avulla saa käytännönläheisen näkökulman koiran oppimiseen arjen tilanteissa. Toisena tarkastelemme käyttäytymistarpeiden eli yksilön näkökulmaa ja ihmisen roolia osana koiran impulsiivista käyttäytymistä. Kolmantena avaamme keskusteltavaksi suorituskyvyn näkökulman, jolloin impulsiivista käyttäytymistä voidaan tarkastella osana koirien kouluttamista niin arjessa kuin eri harrastuslajeissakin.

Seminaari sopii tiedonjanoisille koiranomistajille ja harrastajille.

Positiiviseen vahvistamiseen perustuva koirien koulutus tiedetään tehokkaaksi, monipuoliseksi ja eettisesti kestäväksi. Mutta miten näiden koulutustekniikoiden edut toteutuvat todellisuudessa negatiivisesti vahvistuvan käyttäytymisen rinnalla ja sitä vastaan?

Seminaarissa tarkastellaan myös avoimesti ja perustelujen avulla, milloin hallintaa tai pakko- ja rankaisukeinoja voi käyttää. Miten sellaisia vaihtoehtoja toteutetaan käytännössä ja millaisia seurauksia on odotettavissa? Voidaanko vaativia yksilöitä kouluttaa eettisesti kestävällä tavalla? Onko muutos kiinni koiran persoonallisuudesta vai ihmisen asenteista?

Seminaari sisältää kaksi pääteemaa. Ensimmäisenä tutustumme oppimisen näkökulmasta vahvisteansoihin ja toisena kouluttamisen näkökulmasta turvallisen arjen muokkaamiseen. Kaikkia teemoja käsitellään soveltavasti keskustelujen avulla.

Seminaari on syventävää jatkoa Koirien impulsiivinen käyttäytyminen -seminaarille ja siihen osallistuminen edellyttää aiempaa perehtymistä koirien oppimiseen ja käyttäytymiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen

Hyväksyn ilmoittautumis- ja peruutusohjeet