Alkavat koulutukset

TAMPEREEN SEUTU, TALVI/KEVÄT 2023

Yksityisohjausta ja -valmennuksia arkeen ja harrastuksiin järjestetään Tampereen seudulla ympäri vuoden!

Suositut koulutuspaketit ovat aikataulultaan joustavia ja ennen kaikkia yksilöllisiä. Yksityisohjaus voidaan järjestää koirien kotiympäristöissä ja sen tavoitteena on vastata oikean elämän tavoitteisiin.

Yhteydenottolomakkeeseen

Ryhmäkursseja yhteistyössä Canisportin kanssa Sääksjärvellä, katso lisää:

Jirka Vierimaan koulutukset

 

HKI SEUTU TALVI/KEVÄT 2023

Ryhmäkurssit yhteistyössä Rallitassun kanssa Jokelan hallissa ja Nurmijärven koulutustilassa, katso lisää: Jirka Vierimaan koulutukset

Lisäksi vapaita harjoitusaikoja yksityisohjaukseen sunnuntaisin.

Yksityisohjauspaketit toteutuvat koirien kotiympäristöissä myös Helsingin seudulla. Ota yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeen kautta ja kerro koulutustavoitteistasi!

Yhteydenottolomakkeeseen

LUENTOTALLENTEET

Koiran stressi -luentopäivän tallenne tottumisen ja tulkintojen kiemuroista. Luento järjestettiin yhteistyössä Ihanan Koiruuden kanssa.

Stressiluennon ostoon

Koiran kouluttamista oikeassa elämässä -luentopäivä ja sen tallenne tulossa lauantaina 25.2.2023. Yhteistyössä Ihanan Koiruuden kanssa.

Koulutusluennon ostoon

Kolme pitkää tallennetta sisältävä luentopaketti ja liveluento kesäkuussa. Aiheina pennut, myytit ja palkitseminen. Luennot on järjestetty yhteistyössä Ihanan Koiruuden kanssa.

Luentopaketin & liveluennon ostoon

Yksityisohjauspaketit

Yksityisohjaus on toimintamme ydintä. Yksityisohjauksessa harjoitellaan ratkaisukeskeisesti ja käytännönläheisesti juuri niitä tilanteita varten, joihin harjoitusta eniten tarvitaan. Koulutus toteutetaan aina yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ja palkitsemiseen perustuvilla menetelmillä.

Yksityisohjauspaketit ovat saatavilla neljän kerran koulutusjaksoina. Tapaamisten ajankohdat ja paikat sovitaan joustavasti harjoittelun tarpeen perusteella. Tutustu yksityisohjauspakettien sisältöön ja ota askel kohti tavoitteitasi!

Kouluttajan esittely

Kuka olen?

Olen yhteiskuntatieteiden maisteri sekä käyttäytymisanalyysin asiantuntija. Olen erikoistunut ihmisen ja muiden eläinten väliseen vuorovaikutukseen. Teen koulutustyön ohella väitöskirjaa ihminen–koira-työparien ammattitaidon kehittymisestä ja suoritan yliopistopedagogiikan opintoja, sillä pyrin kehittämään osaamistani jatkuvasti.

Toimin myös vastuukouluttajana Tampereen yliopiston Käyttäytymisanalyysiperusteisessa eläinkouluttajien koulutuksessa. Koulutusohjelma on Suomessa ainutlaatuinen ja se käynnistettiin neljättä kertaa tammikuussa 2023.

Koulutuksissani on käynyt yli 8500 koiraa ja yli 20 eri eläinlajia. Kouluttajana teen itse käytännön harjoituksia eläinten kanssa mahdollisimman usein, sillä mallia näyttämällä voi helpottaa harjoitusvaiheiden ymmärtämistä.

Minulle eläinten kouluttaminen tarkoittaa vuorovaikutusta ja käytännönläheistä toimintaa niiden kanssa. Se tapahtuu ihmisten suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan, mutta samalla vuorovaikutuksen tulee olla hyvää molemmille osapuolille. Sen vuoksi olen erityisen kiinnostunut koulutusmenetelmien kehittämisestä sekä eläinten oppimisesta sellaisenaan.

Mitä teen?

Hyödynnän käytännön eläinkoulutuksessa ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Se tarkoittaa taitojen kouluttamista, hyvinvoinnin huomioimista ja suunnitelmallista etenemistä. Tavoitteeni on auttaa asiakkaitani saavuttamaan aina parhaat mahdolliset tulokset, koulutusetiikasta ja hyvinvoinnista luistamatta.

Opetan ihmisiä käyttämään palkitsemiseen perustuvia menetelmiä arjessa, harrastuksissa ja työssä eläinten parissa. Käyttämäni koulutusratkaisut ovat harkittuja, eettisesti perusteltuja, eläimen elämänlaatua sekä ihmisen ja eläimen välistä vuorovaikutusta edistäviä.

Palveluitani ovat käyttäneet vuodesta 2008 alkaen niin aloittelevat kuin kokeneemmat koiranomistajat, aktiiviset koiraharrastajat sekä eläinten parissa työskentelevät ammattilaiset, yrittäjät ja oppilaitokset. Erikoisosaamiseni on vuorovaikutuksessa, käyttäytymisongelmien purkamisessa, koulutussuunnittelussa sekä ammattietiikassa.