Maailma muuttuu, mutta entä pentutestit?

Teksti käsittelee pentutestauksen taustalla vaikuttavia asioita. Käsitykset koirien käyttäytymisestä sekä odotukset niiden käytöstavoista ovat muuttuneet nopeasti ja muuttuvat edelleen – miten näihin muutoksiin tulisi suhtautua? Mistä pentutestin pitäisi kertoa?