Hyvinvointia käännekohdista

Koulutusmenetelmien ja hyvinvoinnin välistä vaikutusta voidaan tulevaisuudessa tarkastella uusin tavoin. Käyttäytymisen kehityksen käännekohdaksi kutsutaan hetkeä, jolloin aiempien taitojen harjoittelu yhdistyy koiran tilannetajuun.

Lue lisää

Valintoja, valintoja…

Ensimmäisen maailman ongelmilta ei voida välttyä edes koirien kouluttamisessa. Ne muistuttavat hyväosaisuudestamme, jota voimme hyödyntää myös koirien koulutuksessa.

Lue lisää

Myötätuntotyytyväisyys muiden eläinten kanssa

Monille myötätuntotyytyväisyyttä tutumpi käsite on myötätuntouupumus, joka on tullut tunnetuksi yhtenä auttamistyötä tekevien ammattitautina. Ne voidaan nähdä toistensa vastakohtina, jolloin voimme vaikuttaa omaan tyytyväisyyteemme vuorovaikutuksessa muiden eläinten kanssa.

Lue lisää

Koirakuiskaaja – antisankari ja vedenjakaja

Koirakuiskaaja osoitti, että tunteet ja vuorovaikutus eivät aina ole samalla viivalla. Täysin tieteellistä tietoa vastaan vääntänyt tv-sarja keräsi suosiota, sivuutti koirien hyvinvoinnin ja toivottavasti herätti meidät miettimään tulevaisuuttamme koirien kanssa.

Lue lisää

100 duunarin koulutusta

Koirat ja ihmiset jakavat myös työelämän. Työ asettaa koirien suorituskyvylle konkreettiset tavoitteet, mutta samaan aikaan niiden hyvinvointi edellyttää ihmisten sitoutumista tarpeiden täyttämiseen, mahdollisuuksien tarjoamiseen ja turvalliseen sosiaaliseen elämään.

Lue lisää

Miksi osaava harrastuskoira turhautuu?

Palkkioita käyttämällä saadaan parhaat koulutustulokset. Näin sanoo tiede, kokemus ja maalaisjärki. Miksi sitten osaava ja kilpailuissa kokenut, palkkioiden avulla koulutettu harrastuskoira alkaa vinkua, kadottaa työhalunsa tai kehittää itsenäisesti omat kisarutiininsa?

Lue lisää

Koiraihmisiä motivoi onnellisuus, ei terveys

Koiranomistajien tapojen tutkiminen tieteellisesti voi tuntua arkielämän kanssa ristiriitaiselta. Esimerkiksi koiran kanssa lenkkeilemiseen kannustaminen ei motivoi kaikkia, vaikka sen seuraukseksi tarjotaan koiran pidempää ja terveempää elinkaarta. Tiede ei pelkällä olemassaolollaan muuta tapoja elää koirien kanssa. Asioista kannattaakin kysyä koiraihmisiltä itseltään.

Lue lisää

Minustako paras treenikaveri?

Koirankoulutus on monille yhteisöllinen, ihmisten välinen harrastus ja jaettu elämäntapa. Harjoitustilanteissa omaan koiraan keskittyessä ihmisten välisen kommunikoinnin huomiointi voi kuitenkin helposti jäädä vähemmälle. Kommunikointia pitää siis harjoitella siinä missä koiran koulutustakin.

Lue lisää

Yhteiskunnan reunalla

Referoin tässä blogitekstissä Kosken ja Bäcklundin artikkelia On the fringe: The positions of dogs in Finnish dog training culture vuodelta 2015. Artikkelissa tutkijat analysoivat suomalaisten koiraharrastajien kertomuksia koulutusmenetelmistä ja niihin vaikuttavista koirien ominaisuuksista.

Lue lisää

Pakko kiinnostaa!

Luulitko, ettet käytä pakkokeinoja? Murray Sidmanin Coercion and Its Fallout on suositeltavaa lukemista jokaiselle tiedonjanoiselle eläinten ystävälle.

Lue lisää

Hyvä suhde koiraan ansaitaan

Hyvä suhde omaan koiraan pohdituttaa ja keskusteluttaa ihmisiä. Sitä kuvaillaan ja arvioidaan monin tavoin. Sitä voidaan myös mitata käytännöllisissä tilanteissa yleistä kuvailua tarkemmin. Hyvää suhdetta voidaan pitää sekä kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen ja siten hyvinvoinnin perustana että niiden myötä muodostuvana ilmiönä.

Lue lisää

Hyvinvointi pennun koulutuksen taustalla

Koiran kouluttaminen on yksinkertaista, usein tehokasta ja aina yksilölle sopivaksi mukautettavissa. Sen edellä kulkevat kuitenkin koiran hyvinvointi, sen säännölliset tarpeet. Koiranpennun kouluttaminen tuntuu useimmiten helpolta muutamien kuukausien ajan, kunnes pennun tarpeet alkavat muistuttaa nopeasti nuoren ja aikuisen koiran tarpeita.

Lue lisää

Elekieli voi johtaa harhaan

Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin koirien akuutteja stressireaktioita ruumiinlämpöä ja sydämen sykettä seuraamalla eläinlääkäritarkastuksen aikana. Tutkijat selvittivät, tapahtuuko koirilla tottumista tilanteeseen kahden käynnin aikana ja vaikuttaako koiran ja sen omistajan välinen vuorovaikutus koiran stressiin.

Lue lisää

Miten sinnikkyyttä opitaan?

Sujuvuus ja vahvistaminen ovat eläinkoulutuksessa kaksi hyvin keskeistä ja käytännöllistä oppimista kuvailevaa käsitettä. Vahvistamista tehdään jokaisen toiston aikana ja päätteeksi, kun sujuvuus näkyy puolestaan kahden peräkkäisen toiston tai kahden erillisen harjoituskerran vertailussa.

Lue lisää

Toimivatko palkkiosi vahvisteina?

Palkkioiden käytössä on yksi pulma: ne eivät välttämättä toimi aina vahvisteina. Tämä jaksaa ihmetyttää monia, kun treeni onkin ennenaikaisesti taputeltu ja koira tekee oharit. Tässä blogitekstissä valotan hieman, mistä on kyse ja mitä asialle voi tehdä.

Lue lisää

Aloittelijan alkutaipaleella

Koiran kouluttaminen on elämäntapa. Siihen heijastuu kokemuksistamme myös paljon sellaista, jossa koira ei ollut edes läsnä. Valmistaudumme siihen koiran nukkuessa ja pähkäilemme sitä koiran nuuhaillessa omassa hajumaailmassaan.

Improvisaation taito on yksinkertaisen selitysten ja mittausten ulkopuolella. Olemme koirille oppimisen tärkeimpiä instrumentteja ja kun tositilanne tulee, saamme tilaisuuden vetää elämämme soolon. Ennen sitä törmäämme kuitenkin vanhoihin aikalaisselityksiin, muiden ihmisten kokemuksiin sekä erilaisten menetelmien kirjoon. Ne kääntävät helposti huomion sivuun siitä treenikaverista, joka tietää jo vastauksen kaikkiin kysymyksiisi.

Lue lisää

Hyvä harjoitus vie huipulle

Millainen on hyvä harjoitus? Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun halutaan kouluttaa jokin asia koiralle todella hyvin? Artikkelissa esitellään käyttäytymisen neljä ulottuvuutta, joiden avulla koiran koko potentiaali saadaan vapautettua.

Lue lisää

Pohdintaa maailmalta

Artikkeli on referaatti Marc Bekoffin artikkelista “Do dogs really feel pain and are they really conscious?” (2012) Siinä hän esittää kaksi kysymystä: Tuntevatko koirat oikeasti kipua ja ovatko ne oikeasti tietoisia olemassaolostaan?

Lue lisää

Hävettääkö?

Tuhannet lukijat löytänyt artikkeli koiranomistajia koskettavasta aiheesta. Päätin kirjoittaa koiranomistajien kokemasta häpeästä, koska minulle puhutaan siitä päivittäin. Häpeä tuntuu omalta ja todelliselta, kaikille.

Lue lisää

Vuosien varrelta

Vuosien varrelta on tutkimusmatka läpi viime vuosisadan, vuosikymmen kerrallaan. Mitä tutkimuksia koirista on tehty ja ovatko ne jo tänä päivänä osa arkiajatteluamme? Tai mitä mieltä itse olet, pitäisikö niiden olla?

Lue lisää

Maailma muuttuu, mutta entä pentutestit?

Teksti käsittelee pentutestauksen taustalla vaikuttavia asioita. Käsitykset koirien käyttäytymisestä sekä odotukset niiden käytöstavoista ovat muuttuneet nopeasti ja muuttuvat edelleen – miten näihin muutoksiin tulisi suhtautua? Mistä pentutestin pitäisi kertoa?

Lue lisää

Tiesitkö tätä koirista ja ihmisistä?

Kotisivujeni ensimmäinen artikkeli, joka valaisee koiran näkökulmaa monien menetelmien ja mielipiteiden viidakossa. Katso, onko kokenut koiranomistaja automaattisesti taitava tulkitsemaan koiria ja miten käyttämäsi koulutusmenetelmät sopivat koiralle!

Lue lisää