Jirkan koulutuksesta välittyy asiantuntemus, auttamisen halu ja motivointi.