Eläinkoulutuswebinaari 6.6.2020

Julkaistu 7.6.2020 | Kirjoittanut Jirka Vierimaa

Suomen Käyttäytymisanalyysin Seura järjesti lauantaina 6.6. iltawebinaarin, jossa Tampereen yliopiston käyttäytymisanalyysiperusteisen eläinkouluttajien koulutuksen käyneet kouluttajat esittelivät opinnäytetöitään. Tapahtuma järjestettiin jo toista kertaa ja ilmainen webinaari tuli täyteen vain parissa päivässä.

Käytännönläheiset aiheet videoiden avulla havainnollistettuina ja kaavioilla höystettyinä kietoivat teorian ja käytännön hienosti yhteen. Aiheina lajirajojen ylittäminen, vaihtoehtoisten menetelmien vertaaminen, oman havainnoinnin tarkentaminen ja työturvallisuutta parantavien harjoitusten tekeminen korostivat monipuolisesti ihmisten vastuuta muiden eläinten kanssa toimimisessa. Omasta mielestäni webinaarissa parasta oli tietysti entisten opiskelijoidemme selkeät esitykset hyvin konkreettisella tasolla eläinten hyvinvoinnin huomioivasta kouluttamisesta. Hyvä kouluttaminen on aina sellaista, että sen osapuolet viihtyvät koulutustilanteissa.

Sofia Haapanen käsitteli monille koiraihmisille lenkeiltä tuttua tilannetta. Koira haluaa syödä maasta jotain, minkä katsomme luvattomaksi. Onko silloin parempi vaihtoehto estää koiraa menemästä maassa olevan ruoan luo vai opettaa koira luopumaan houkutuksista ilman estelyä? Tulokset osoittivat, että luopumisen taidon opettamisesta on jo lyhyen harjoittelun jälkeen hyötyä ja että itse asiassa helpolta ja nopealta tuntuva estely voikin vain lisätä koiran kiinnostusta houkutuksia kohtaan. Lopputulos on selviö, jos tunnistamme tekevämme koiran estämistä juurikin itsemme vuoksi.

Teija Jokinen opetti villasioille paikasta toiseen siirtymistä kosketuskeppiin kärsällä kohdentamisen avulla. Sika siis tökkää kepin päässä olevaa palloa ja saa siitä Pätkistä palkkioksi. Selkeä tehtävä on helpottanut ja sujuvoittanut sikojen liikuttamista eläintarhan alueella paikasta toiseen sekä tehnyt työstä myös ihmisille turvallisempaa. Työntekijänäkökulma kouluttamiseen oli myös erittäin kiinnostava. Teija osoitti, että kouluttaminen tuotti nopeasti toivottua kehitystä, vaikka kiireisen työpäivän aikana kouluttaminen voikin joskus tuntua ylimääräiseltä vaivannäöltä.

Maikki Kiilavuon esitys koski virheettömän oppimisen periaatteen ja menetelmän soveltamista eri eläinlajeille samalla tavalla lajista riippumatta. Yhteensä seitsemän eri lajia käsittävä aineisto oli hyvin kattava kuvaamaan, miten samankaltaisilla tavoilla oppiminen tapahtuu riippumatta eläinlajin koosta, ulkomuodosta ja käyttötarkoituksesta ihmisten elämissä. Virheetön oppiminen ei nimestään huolimatta ole kuitenkaan aina 100 % virheetöntä eikä ensisijaisena tavoitteena ole laskea virheitä. Virheettömyyttä voidaan kuvata sujuvuuden avulla eli mahdollisimman yhtäjaksoisella toistosta seuraavaan siirtymisellä. ”Virheet” ovat vain jotain muuta käyttäytymistä kuin mitä kouluttaja aikoi saada aikaan.

Tuire Kaimion perinpohjainen selonteko hevosen ongelmallisen käyttäytymisen aiheuttavan tekijän löytämisestä oli viimeinen webinaariesitys. Pähkinänkuoressa mieleen jäi viesti, että kokenutkin kouluttaja näkee ja löytää yleensä sen syyn toisten käyttäytymiselle, minkä hän haluaa löytää tai mitä hän on tottunut löytämään. Tästä hyvänä esimerkkinä oli, että yllättäen käsien alaspäin laskeminen saattaakin olla olennaisempi yksityiskohta kuin käsien nostaminen tai lajitovereiden läsnäolosta aiheutuvat häiriötekijät. Ongelmakäyttäytymisen syiden ymmärtämiseen hän suositteli harjoitustilanteiden ahkeraa videointia, sillä monet toisesta eläimestä tekemämme havainnot voivat lähemmässä tarkastelussa kierähtää päälaelleen.

Kaiken kaikkiaan webinaari oli oikein onnistunut ja sieltä kotiinvietävän viestin voisi tiivistää yhteen lauseeseen: Kun todella kiinnostun toisen eläimen käyttäytymisestä ja sen tavasta havaita ympärillä tapahtuvia asioita, voin kehittää ammattitaitoani kouluttajana aivan loputtomasti.

Seuraava eläinkoulutuswebinaari järjestetään elokuussa 2020. Voit seurata tapahtuman tietoja täältä: https://www.abafinland.org

Haku kolmanteen käyttäytymisanalyysiperusteiseen eläinkouluttajien koulutukseen on auki ja koulutus alkaa tämänhetkisen tiedon mukaan tammikuussa 2021. Koulutuksen tiedot löydät täältä: https://www.tuni.fi/fi/tule-opiskelemaan/kayttaytymisanalyysiperusteinen-elainkouluttajien-koulutus

© Jirka Vierimaa