Miksi osaava harrastuskoira turhautuu?

Palkkioita käyttämällä saadaan parhaat koulutustulokset. Näin sanoo tiede, kokemus ja maalaisjärki. Miksi sitten osaava ja kilpailuissa kokenut, palkkioiden avulla koulutettu harrastuskoira alkaa vinkua, kadottaa työhalunsa tai kehittää itsenäisesti omat kisarutiininsa?

Lue lisää

Koiraihmisiä motivoi onnellisuus, ei terveys

Koiranomistajien tapojen tutkiminen tieteellisesti voi tuntua arkielämän kanssa ristiriitaiselta. Esimerkiksi koiran kanssa lenkkeilemiseen kannustaminen ei motivoi kaikkia, vaikka sen seuraukseksi tarjotaan koiran pidempää ja terveempää elinkaarta. Tiede ei pelkällä olemassaolollaan muuta tapoja elää koirien kanssa. Asioista kannattaakin kysyä koiraihmisiltä itseltään.

Lue lisää

Minustako paras treenikaveri?

Koirankoulutus on monille yhteisöllinen, ihmisten välinen harrastus ja jaettu elämäntapa. Harjoitustilanteissa omaan koiraan keskittyessä ihmisten välisen kommunikoinnin huomiointi voi kuitenkin helposti jäädä vähemmälle. Kommunikointia pitää siis harjoitella siinä missä koiran koulutustakin.

Lue lisää

Yhteiskunnan reunalla

Referoin tässä blogitekstissä Kosken ja Bäcklundin artikkelia On the fringe: The positions of dogs in Finnish dog training culture vuodelta 2015. Artikkelissa tutkijat analysoivat suomalaisten koiraharrastajien kertomuksia koulutusmenetelmistä ja niihin vaikuttavista koirien ominaisuuksista.

Lue lisää

Pakko kiinnostaa!

Luulitko, ettet käytä pakkokeinoja? Murray Sidmanin Coercion and Its Fallout on suositeltavaa lukemista jokaiselle tiedonjanoiselle eläinten ystävälle.

Lue lisää

Miten sinnikkyyttä opitaan?

Sujuvuus ja vahvistaminen ovat eläinkoulutuksessa kaksi hyvin keskeistä ja käytännöllistä oppimista kuvailevaa käsitettä. Vahvistamista tehdään jokaisen toiston aikana ja päätteeksi, kun sujuvuus näkyy puolestaan kahden peräkkäisen toiston tai kahden erillisen harjoituskerran vertailussa.

Lue lisää

Aloittelijan alkutaipaleella

Koiran kouluttaminen on elämäntapa. Siihen heijastuu kokemuksistamme myös paljon sellaista, jossa koira ei ollut edes läsnä. Valmistaudumme siihen koiran nukkuessa ja pähkäilemme sitä koiran nuuhaillessa omassa hajumaailmassaan.

Improvisaation taito on yksinkertaisen selitysten ja mittausten ulkopuolella. Olemme koirille oppimisen tärkeimpiä instrumentteja ja kun tositilanne tulee, saamme tilaisuuden vetää elämämme soolon. Ennen sitä törmäämme kuitenkin vanhoihin aikalaisselityksiin, muiden ihmisten kokemuksiin sekä erilaisten menetelmien kirjoon. Ne kääntävät helposti huomion sivuun siitä treenikaverista, joka tietää jo vastauksen kaikkiin kysymyksiisi.

Lue lisää

Hyvä harjoitus vie huipulle

Millainen on hyvä harjoitus? Mitä asioita pitää ottaa huomioon, kun halutaan kouluttaa jokin asia koiralle todella hyvin? Artikkelissa esitellään käyttäytymisen neljä ulottuvuutta, joiden avulla koiran koko potentiaali saadaan vapautettua.

Lue lisää

Pohdintaa maailmalta

Artikkeli on referaatti Marc Bekoffin artikkelista “Do dogs really feel pain and are they really conscious?” (2012) Siinä hän esittää kaksi kysymystä: Tuntevatko koirat oikeasti kipua ja ovatko ne oikeasti tietoisia olemassaolostaan?

Lue lisää

Hävettääkö?

Tuhannet lukijat löytänyt artikkeli koiranomistajia koskettavasta aiheesta. Päätin kirjoittaa koiranomistajien kokemasta häpeästä, koska minulle puhutaan siitä päivittäin. Häpeä tuntuu omalta ja todelliselta, kaikille.

Lue lisää

Vuosien varrelta

Vuosien varrelta on tutkimusmatka läpi viime vuosisadan, vuosikymmen kerrallaan. Mitä tutkimuksia koirista on tehty ja ovatko ne jo tänä päivänä osa arkiajatteluamme? Tai mitä mieltä itse olet, pitäisikö niiden olla?

Lue lisää

Maailma muuttuu, mutta entä pentutestit?

Teksti käsittelee pentutestauksen taustalla vaikuttavia asioita. Käsitykset koirien käyttäytymisestä sekä odotukset niiden käytöstavoista ovat muuttuneet nopeasti ja muuttuvat edelleen – miten näihin muutoksiin tulisi suhtautua? Mistä pentutestin pitäisi kertoa?

Lue lisää

Tiesitkö tätä koirista ja ihmisistä?

Kotisivujeni ensimmäinen artikkeli, joka valaisee koiran näkökulmaa monien menetelmien ja mielipiteiden viidakossa. Katso, onko kokenut koiranomistaja automaattisesti taitava tulkitsemaan koiria ja miten käyttämäsi koulutusmenetelmät sopivat koiralle!

Lue lisää