Myötätuntotyytyväisyys muiden eläinten kanssa

Julkaistu 26.11.2020 | Kirjoittanut Jirka Vierimaa

Empatia on kyky, jota tavataan eläinmaailmassa muun muassa nisäkkäillä ja linnuilla. Tässä blogitekstissä keskityn empatiakyvystä alkavaan haluun toimia myötätuntoisesti yksinomaan ihmisen näkökulmasta. Myötätuntoa voidaan tarkastella ihmisten vuorovaikutuksessa muiden eläinlajien kanssa taitona, jota voimme tietoisesti harjoittaa ja jonka avulla voimme tavoitella myönteisiä kokemuksia myös muille eläimille.

Monesti myötätuntoa halutaan harjoittaa juuri niiden kanssa, jotka ovat tärkeitä oman hyvinvointimme kannalta. Sen vuoksi on ilmiselvää, miksi iloisuus, rauhallisuus, tunne turvallisuudesta ja mahdollisuus tehdä valintoja ovat yhä suurempaa yleisöä kiinnostavia eläinharrastamisen osa-alueita. Haluamme arjessa, harrastuksissa ja työssä muiden eläinten kanssa, että niillä on hyvä olla kanssamme. Silloin meilläkin on hyvä olla niiden ja itsemme kanssa.

Elämä kuluttaa ja myötätuntoteot auttavat palautumaan

Tapamme olla vuorovaikutuksessa muiden eläinten kanssa antavat meille mahdollisuuksia ja valmiuksia toimia myötätuntoisesti niitä kohtaan. Esimerkiksi eläinten kouluttamisessa myötätuntoteoiksi voidaan nimittää sellaisia tekoja, joissa annamme koirille mahdollisuuden osallistua ja oivaltaa itse sekä tehdä valintoja meidän kanssamme harjoiteltujen taitojen puitteissa. Pystymme jopa suunnittelemaan koulutustilanteet sellaisiksi, että ne kannustavat koiria oivaltamaan itse ja sitoutumaan yhteiseen harjoitteluun ilman pakottamista. Myötätuntoteot ovat prososiaalista käyttäytymistä eli ne tuottavat mielihyvää sekä meille itsellemme että toisille.

Eläinsuhteemme on kokonaisuudessaan hyvin monimutkainen, eikä meillä ole mahdollisuutta toimia täysin ristiriidattomasti muiden eläinten kanssa. Lemmikkikoira, opetushevonen tai terapiaeläin ei sopeudu elinpiiriinsä mutkattomasti sen vuoksi, että voimme kykyjemme avulla asettua toisen asemaan ja ymmärtää toisen kärsimystä. Ne saattavat poikkeuksetta pelätä hoitotilanteita, sopeutua riittävästi vain joihinkin arjen tilanteisiin, oppia työtä varten koulutettavat asiat hyvin hitaasti ja lisäksi terveysongelmat saattavat hidastaa tavoitteisiin pääsemistä. Jos näemme muut eläimet itseisarvoisina eli arvokkaina sellaisinaan välinearvon, tuotantovaatimusten ja tulostavoitteiden ulkopuolella, emme vähennä niihin kohdistuvia myötätuntotekoja ongelmien alkaessa.

Käytännön tasolla myönteisten tunnetilojen huomioiminen ja kielteisten ennaltaehkäiseminen vuorovaikutustilanteissa kuuluvat myötätuntotekoihin. Myötätuntotekoja voi tehdä monin eri tavoin ja tavallisesti ne edellyttävät ihmiseltä harkintaa ja sitoutumista. Esitin Instagramissa kysymyksen: Mistä teoistasi eläinten kanssa koet tyytyväisyyttä nyt? Saat avattua vastaukset tekstistä löytyvistä +-painikkeista. Vastausten avulla saa hyvän yleiskuvan siitä, millaiset myötätuntoteot muiden eläinten kanssa voivat tuoda ihmisille voimavaroja.

Myötätuntoteot voivat olla ihan arkisia asioita,

 • Yhdessä tekeminen, esim lenkillä jokapäivä se saa hymyilemään ja nauramaan
 • Aktivointilelujen antamisesta, lenkkeilystä, yhdessä lepäilystä
 • Leikkimisestä
 • Ulkoillaan paljon
 • Pötköttely yhdessä sohvalla
 • Pitkä metsälenkki

jotka tekevät meidänkin olosta miellyttävämmän

 • Kun olen tarjonnut niille riittävästi lajinmukaista puuhaa: pitkä metsälenkki, luita jyrsittäväksi jne
 • Metsässä lenkkeilystä, yhteisestä tekemisestä, lähekkäin olemisesta
 • Kunnon lenkistä ja kiireettömästä ajasta sohvalla (+ hampaiden pesusta)
 • Käytiin hengailemassa pitkän kaavan mukaan metsässä
 • Yhdessä köllöttely hyvinvoinnin lähteenä
 • Metsälenkeistä
 • Kun molemmilla oli hyvä. Just nyt juoksulenkki, molemmat kieli poskella riemusta

ja joiden myötä koemme toisen kanssa jotain merkityksellistä.

 • No se suhde koiran kanssa
 • Että kuuntelin toisen signaaleja ja otin todesta
 • Mentiin lenkki koiraa kuunnellen ja se sai ehdottaa reittiä. Päästiin aika hauskoihin paikkoihin
 • Vuorovaikutuksesta, ja on ollut oikeasti läsnä niiden päivässä. Eikä vaan suorittanut kiireessä
 • Se että on aikaa yhdessä ja ylipäätään tehdään mitä vaan ja näkee eläimen olevan onnellinen
 • Se, että koiraa pelottavassa/jännittävässä tilanteessa se luottaa minuun

Myötätuntoteot estävät uupumista ja johtavat tyytyväisyyteen

Myötätuntotyytyväisyys muiden eläinten kanssa on sitä, että pystyn kokemaan iloa, kiintymystä ja mielihyvää yhteistoiminnassa niiden kanssa ja sen myötä. Monille myötätuntotyytyväisyyttä tutumpi käsite on kuitenkin myötätuntouupumus, joka on tullut tunnetuksi yhtenä auttamistyötä tekevien ammattitautina.

Myötätuntotyytyväisyys ja -uupumus voidaan asettaa toistensa vastakohdiksi saman janan eri päätyihin. Tyytyväisyyden päädyssä myötätuntostressin voimakkuus on pienimmillään ja uupumuksen päädyssä se on voimakkaimmillaan. Koettuun stressiin eläinten kanssa vaikuttaa olennaisesti se, missä määrin pystyn omalla toiminnallani vaikuttamaan toisiin, innostumaan haasteista ja ponnistelemaan tavoitteideni saavuttamiseksi. Muiden eläinten kanssa eläminen, harrastaminen ja työnteko eivät tee ihmistä immuuniksi myötätuntostressille, vaikka ne antaisivat paljon voimavaroja. Kohtaamme väistämättä tilanteita, joissa eläinystävämme toiveidemme vastaisesti sairastavat, ovat vaikeasti ymmärrettäviä tai jättävät antamatta vastakaikua hyville aikeillemme.

Myötätuntostressin purkautuminen lisää myötätuntotyytyväisyyttä ja estää -uupumista. Myötätuntostressi purkautuu prososiaaliseksi käyttäytymiseksi luokiteltavien myötätuntotekojen avulla. Myötätuntoteoilla haluamme vaikuttaa oman hyvinvointimme lisäksi myös muiden hyvinvointiin, minkä vuoksi lemmikki- ja harraste-eläimet ovat myötätuntotekoja ajatellen ihanteellisia vastaanottajia. Niiden elämään vaikuttaminen ja pyyteettömän vastakaiun saaminen voivat kuulostaa meille ihmisille aivan itsestäänselvyyksiltä. Silti myötätuntotekojen tekeminen niiden kanssa edellyttää ajattelemista, toimintaa, keskustelemista, kuuntelemista, lukemista, kokeilemista ja jatkuvaa vuorovaikutuksessa oppimista. On siis muistettava, että meidän tai muiden eläinten kyvyt olla empaattisia ei vielä tarkoita, että käytännössä toimisimme prososiaalisesti toisiamme kohtaan. Myötätuntoteot ja muu molemmille hyvä toiminta toteutuvat vasta vuorovaikutuksessa, jota harjoitellaan ja toistetaan yhdessä. Mahtavat kykymme eivät tee vuorovaikutusta ja siinä tapahtuvia valintoja puolestamme.

Myötätuntotekojen avulla osoitetaan omien vastuiden tunnistamista,

 • Yhteistyöstä ja suhteen vaalimisesta, vaik treenin muiden tavoitteiden kustannuksella
 • Suht sujuvasta yhteiselosta. Hän tuli ilmoittamaan, et vois mennä nukkumaan
 • Koiralla epäpuhdas liike, varasin huomiselle osteopaatin ja eläinlääkärin
 • Että on oikeasti läsnä ne hetket kun on koiran kanssa. Nyt laitan puhelimen veks
 • Positiivisesta tsemppifiiliksestä lenkillä vaikka alku oli vähän vaikea. Tarttui myös koiraan!
 • Koirat on saanut päivän aikana tutut struktuurit, autistiselle malikalle ne on tärkeitä. Kun narttu on levollinen, muukin lauma rauhoittuu

omiin arvoihin ja niistä johdettuihin tavoitteisiin sitoutumista

 • Pystyn osallistumaan turvakodin toimintaan enkä hanki uusia/lisäännytettyjä eläimiä itselle
 • Useista pienistä hetkistä ja päätöksistä, jotka pitää kokonaisuutta kasassa. Eri asioita eri päivinä mutta kokonaisuus mielessä. Tarpeellinen koulutus, virike, leikki, jumppa, harrastuslajitreeni, köllöttely, vapaana olo jne. Sopiva suhde saa tyytyväiseksi
 • Herätyskellon soidessa meillä on aina 20 min torkku, joka on omistettu koirille. He tietää äänen kuultua tulla kainaloon ja ovat niin onnellisia. Myös oma aamu alkaa aina hyvin!
 • Olen tyytyväinen, ettei pinna ole mennyt teinikoiran kanssa tänään kertaakaan
 • Pienistä onnistumisista ja etenemisestä haasteissa

ja toisen kanssa vuorovaikutuksesta nauttimista.

 • Kävimme nosework-treeneissä ja koirat nautti siitä!
 • Kun pikku Kiitäjä kömpii syliini ja haluaa nukkua päivä unet sylissäni
 • Treenien sujuvuudesta ja siitä että näin kuinka innoissaan ja onnellinen koira oli
 • Tänään oli super hyvät treenit molempien koirien kanssa
 • Kun tulin kotiin, koirat olivat omalla tavallaan iloisia ja saivat todellakin näyttää sen
 • Arjen taitojen/hallinnan treenaaminen/ylläpito. Niin junnun kuin sennun osalta

Kun nykytilanteessa omat mahdollisuutemme ovat ihanteelliset, pystymme jakamaan ne myös muiden eläinten kanssa. Yhteistoiminta muiden eläinten kanssa koetaan usein hyvin palkitsevaksi ja intensiiviseksi siitä huolimatta, miten monimutkaista vuorovaikutus on. Samalla huomaamme, miten paljon voimme vaikuttaa toiseen eli kuinka paljon toisen käyttäytyminen mukailee meidän omaa toimintaamme niiden kanssa. Toisin sanoen myötätuntotyytyväisyyden tavoitteleminen voi aluksi vaatia hieman avointa heittäytymistä, oman aseman vastuiden ymmärtämistä ja omien tekojen puntarointia.

Jokaisen päivän päätteeksi voikin esittää itselleen kysymyksen: Olenko tyytyväinen siihen, mitä tein tänään eläinten kanssa niiden ja itseni hyväksi?

© Jirka Vierimaa. Tekstin kopioiminen vain kirjoittajan luvalla.