Monilajisuuteen perustuva lähestymistapa eläinten kouluttamiseen voi olla eduksi työelämässä.

Toteutan työpajoja, opetusta, konsultointia ja työnohjausta eri eläinlajien kanssa työskenteleville ammattilaisille. Olen erikoistunut eläinkoulutuksen lisäksi työhön ja vuorovaikutukseen. Työn arjessa eläinkoulutus voidaankin nähdä monilajisena vuorovaikutuksena, jossa rakenteet, tavoitteet, toiminta ja seuranta ovat läsnä ohjaamassa vuorovaikutusta toivottuihin suuntiin.

Eläinkoulutuksen tarkasteleminen vuorovaikutuksena haastaa myös virheettömyyttä tavoittelevat ja käyttäytymistä rutinoivat lähestymistavat. Niin yksittäisten esimerkkitapausten kuin yhteiskehittämistä tavoittelevien projektien avulla voidaan parantaa ihmisten tapoja suunnitella eläinkoulutusta, antaa ja pyytää palautetta siitä sekä raportoida toteutuksesta yleistajuisin tavoin.

Kysy lisätietoja tai tarjousta