Oppiminen osana terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisuutta tekee työstä turvallisempaa.

Yksittäinen eläinlääkärikäynti on monelle eläimelle muistiin painuva kokemus. Eläinklinikoille suunnatut tilauspalvelut huomioivat nämä päivittäiset työtilanteet niin eläimen osallistumisen kuin ihmisten työturvallisen käyttäytymisen näkökulmista.

Tutustu alla oleviin vaihtoehtoihin tai tee oma ehdotus. Erilaisia käyttäytymisanalyyttisia menetelmiä on kehitetty niin ihmisten työelämään kuin eläinten kouluttamiseen.

Esimerkkipaketteja

  • Pyydä tarjous
  • Workshop 2 x 6 h
  • Tarjolla ympäri Suomen

Käyttäytymiseen perustuva työturvallisuus on yksi käyttäytymisanalyysin laajimmalle levinneistä sovellusalueista. Se sopii eläinten parissa työskenteleville erinomaisen hyvin täsmällisyytensä vuoksi.

Käyttäytymiseen perustuva työturvallisuus käsittää kaksi osa-aluetta. Ensimmäisenä on oppimisen näkökulma, miten työturvalliset tavat muodostuvat ja miten niitä voidaan muuttaa. Toinen osa-alue on kevyt analyysimalli, jonka avulla voidaan luokitella ja erotella toisistaan työturvallista käyttäytymistä lisäävät tai sitä heikentävät seuraukset. Workshopin aikana tutustutaan käytännöllisesti siihen, miten osallistujat voivat ohjata sekä oman että toistensa työturvallisen käyttäytymisen vahvistumista.

  • Pyydä tarjous
  • Workshop 2 x 6 h
  • Tarjolla ympäri Suomen

Vie klinikkasi osaaminen uudelle tasolle! Sovelletun käyttäytymisanalyysin tekniikat eläinten käsittelyssä tuovat käytännön työhön lisäarvoa, jota asiakkaat arvostavat ja joka näkyy toistuvasti käsiteltävissä eläinyksilöissä niiden positiivisen hyvinvoinnin tukemisena.

Eläinlääkärissä tehty käsittely on usein tärkeä oppimistilanne eläimelle. Erillisen harjoittelun avulla siitä voidaan tehdä turvallinen ja miellyttävä kaikille osapuolille. Käytännössä eläimille opetetaan helposti ohjattavia ja pitkäkestoisia taitoja käsittelytilanteita varten. Lisäksi niiden spontaanista käyttäytymisestä etsitään hienovaraiset ilmaisutavat, joilla eläimet opetetaan kertomaan valmiudesta aloittaa, jatkaa tai tarpeesta keskeyttää käsittelytilanne. Kaikki käytettävät koulutusmenetelmät ovat käytännöllisiä, työturvallisuutta lisääviä ja niitä voidaan soveltaa myös kiireisiin työpäiviin.

Ota yhteyttä ja kerro yhteistyöideastasi. Olemme toteuttaneet vuosien varrella useita täsmäkoulutuksia toiveiden pohjalta!

Varaukset & tiedustelut