Eläinkoulutus on vuorovaikutuksessa opittavien taitojen harjoittelua. Omia taitoja pystyy kehittämään myös kuuntelemisen ja keskustelemisen avulla.

Luentojen ja seminaarien aiheet yksilöidään tilaajan toiveiden mukaisesti. Suosituimpia yleisöluentojen aiheita ovat koirien käyttäytymisongelmien ratkaisut, koulutuksen suunnitteleminen sekä eläinten hyvinvointi koulutusnäkökulmasta. Suositummaksi aiheeksi on noussut myös harjoitusasetelmien huomioiminen, sillä se korostaa eläimen näkökulmaa monipuolisen palkitsemisen ja koulutussuunnittelun rinnalla.

Luennot ja seminaarit voidaan toteuttaa vuorovaikutteisina eli niihin voidaan sisällyttää erilaisia pohdinta- tai ryhmätehtäviä. Tällöin osallistujien omat intressit ja yksilölliset vahvuudet pääsevät paremmin esille. Aiheet voivat vaihdella yleisemmän tason teoreettisista lähestymistavoista yksityiskohtaiseen käytännön koulutuksen analysointiin.

Kysy lisätietoja tai tarjousta