Eläinalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnatut tilauspalvelut soveltavat ymmärrystä eläinten oppimisesta työelämän käytäntöihin.

Oppilaitoksille suunnatut tilauspalvelumme keskittyvät vuorovaikutteisiin luentokokonaisuuksiin sekä käytännön koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Ammattietiikka on yhtenäinen ja sisäänkirjoitettu osa-alue kaikissa oppilaitoksille järjestettävissä koulutuksissa.

Opetusta voidaan painottaa sovelletun käyttäytymisanalyysin ohella yhteiskunta- ja kulttuuritieteisiin, kuten vuorovaikutukseen asiakaspalvelussa tai ihmisen ja eläimen interaktion nykytutkimuksen suuntiin ja menetelmiin. Opetus räätälöidään alalla ammattitaitoiseen, hyvinvoivaan ja eettisesti kestävään työskentelyyn soveltuvaksi.

Esimerkkipaketteja

  • Pyydä tarjous
  • Luentopäivä 4-6 h

Sovellettu käyttäytymisanalyysi on oppimisen tiede. Siihen perustuvia luentopäiviä järjestetään mm. eläinkoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, koirien impulsiivisesta käyttäytymisestä, koirien emootioista ja käyttäytymisestä, suorituskyvystä, ongelmakäyttäytymisistä, työturvallisuudesta sekä positiivisen vahvistamisen vaikutuksista.

  • Pyydä tarjous
  • Workshop 2 x 6 h

Workshopit ovat vuorovaikutuksellisia kahden päivän kokonaisuuksia. Niissä käytännön koulutus ja yhdistyy keskusteluihin. Osallistujat pääsevät pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja koulutuksen toteuttamiseen sekä kehittämään taitojaan käytännössä. Kokonaiskuva piirtyy juuri keskustelujen avulla, yksi yksityiskohta kerrallaan. Ennen pitkää pohdintaa vaatinut harjoitus onkin arkinen käytäntö ja osoitus ammattitaidosta.

Ota yhteyttä ja kerro ideastasi. Olemme toteuttaneet monia tilauspalveluita erilaisten toiveiden pohjalta!

Varaukset & tiedustelut