Eläinalan opiskelijoille ja ammattilaisille suunnatut tilauspalvelut soveltavat ymmärrystä eläinten oppimisesta työelämän käytäntöihin.

Oppilaitoksille suunnatut tilauspalvelumme keskittyvät vuorovaikutteisiin luentokokonaisuuksiin, työpajoihin sekä käytännön koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Opetus painottuu sovelletun käyttäytymisanalyysin ohella ihmisen ja eläimen välisen vuorovaikutuksen nykytutkimuksen suuntiin ja menetelmiin.

Suosittuja aiheita ovat olleet koulutussuunnitelmat, käyttäytymiseen perustuva työturvallisuus, ammattietiikka, eläinten hyvinvointi ja asiakkaan käyttäytymisen ohjaaminen.

Esimerkkipaketteja

  • Pyydä tarjous
  • Luentopäivä 4-6 h

Sovellettu käyttäytymisanalyysi on oppimisen tiede, jonka katsotaan alkaneen 1950-luvulla. Käyttäytymisanalyyttisten menetelmien avulla tietoa eläinten oppimisesta on saatu jo vuosikymmeniä aiemmin. Nämä samat perusperiaatteet ovat mukana jokaisessa harjoituksessa, mitä eläinkoulutuksen parissa teemme.

Käyttäytymisanalyysiin perustuvia luentopäiviä järjestetään mm. eläinkoulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta, käyttäytymisongelmien purkamisesta, yksityiskohtaisesta kouluttamisesta, vahvisteiden luokittelusta ja analysoimisesta sekä käyttäytymiseen perustuvasta työturvallisuudesta.

  • Pyydä tarjous
  • Workshop 2 x 6 h

Workshopit ovat vuorovaikutuksellisia kahden päivän kokonaisuuksia. Sisällöltään ne ovat luentopäiviä syventävämpiä ja käytännöllisempiä. Niissä teoriaa yhdistetään keskusteluihin ja käytännön harjoituksiin. Osallistujat pääsevät pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja koulutuksen suunnittelemiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen.

Kokonaiskuva piirtyy juuri keskustelujen avulla, yksi yksityiskohta kerrallaan. Ennen pitkää pohdintaa vaatinut harjoitus onkin arkinen käytäntö ja osoitus ammattitaidosta.

Ota yhteyttä ja kerro ideastasi. Olemme toteuttaneet monia tilauspalveluita erilaisten toiveiden pohjalta!

Varaukset & tiedustelut