Eläinten kouluttaminen on tekemisen lisäksi ajattelemista, suunnittelemista ja keskustelemista.

Järjestämme erilaisia luentoja, webinaareja ja workshopeja verkko-opetuksena koirien oppimisesta ja kouluttamisesta kiinnostuneille. Huomaathan, että myös yksityisohjauspaketit Ongelmapaketti | Harrastuspaketti | Pentupaketti ovat saatavilla etävastaanottoina paikasta riippumatta.

Jotta verkkoluennoille osallistujat voisivat soveltaa luennon aiheita suoraan käytäntöön omien koiriensa kanssa, esittelemme useimmilla luennoilla myös ammattimaisesti editoitua koulutusvideomateriaalia. Videoilla opetetaan selkeiden välivaiheiden kautta erilaisten taitojen kouluttamista koirille.

Käytämme verkossa tapahtuvaan opetukseen helppokäyttöistä Zoom-videoyhteyspalvelua. Zoomia voi käyttää eri laitteilla ja vaikka liikkeellä ollessaan, kunhan nettiyhteys pysyy jatkuvana.

Verkkoluennoille osallistujat eivät ole ääni- ja videoyhteydessä kouluttajaan tai toisiinsa, vaan verkkoluennoille osallistutaan seuraamalla luentoa verkon välityksellä. Kysymyksille chat-mahdollisuus.

Verkkoluennot

Koirien kouluttaminen ja niiden kanssa harrastaminen ovat monille ihmisille erinomaisia tapoja kehittää omia taitoja ja saada arkeen mielekästä vuorovaikutusta. Viisi suurta teemaa perustuvat niihin aihepiireihin, mitä koulutuksissa on haluttu useimmiten käsitellä ja harjoitella, oli kyse sitten uuden opettamisesta tai vanhan muuttamisesta.

Tämän luentosarjan aikana saat runsaasti käytännön neuvoja ja esimerkkejä, joita voi soveltaa käytäntöön yksilöllisesti oman koirasi kanssa. Luennoilla tiivistetään ymmärrettävään ja oikeaan elämään sovellettavaan muotoon se, mitä voimme hyödyntää eläinten oppimista koskevan tutkimuksen viimeisen 150 vuoden ansioista. Hyvä teoria on parasta käytäntöä – tässä sitä käytäntöä nyt tulee!

Luentosarja sisältää viisi 45 minuutin mittaista luentoa eri aiheista. Voit osallistua yksittäisille luennoille tai koko sarjaan.

Luentosarjan aikataulu:

Luento 1: Koiran aloitteet ja toiminnan sujuvuus ke 1.4. klo 18–18.45
Luento 2: Palkkioiden valinta ja erottelu to 2.4. klo 18–18.45
Luento 3: Koulutuksen nopea suunnittelu pe 3.4. klo 18–18.45
Luento 4: Vireenhallinta ja palautuminen ma 6.4. klo 18–18.45
Luento 5: Harjoituksen asetelmat ja häiriöissä harjoittelu ti 7.4. klo 18–18.45

Huom! Ilmoittautumiset Rallitassulle klikkaamalla tästä!

Miten luodaan treenikupla ja todennetaan se? Entä miten voidaan suunnitelman avulla varmistaa tulevan harjoituksen onnistuminen ja seuraavan kehittäminen? Kaiken lisäksi, miten tämä tehdään itselle vaivattomasti?

Kaksituntisen Treenikupla-verkkoluennon aikana tutustutaan koulutustilanteiden suunnittelun ja seurannan helppoihin, nopeisiin ja tarkkoihin keinoihin. Saat verkkoluennolla tarvittavat perustiedot ja muutamia syventäviä näkökulmia erilaisten käytännön harjoitusten suunnitteluun ja kehittämiseen.

Treenikuplaa kuvaavan yksittäisen koulutussuunnitelman malli on laajalti käytössä niin eläinkoulutuksen ammattilaisten kuin koiraharrastajien keskuudessa. Se on todettu hyvin soveltuvaksi erilaisiin koulutustilanteisiin ja -tavoitteisiin, sillä sen avulla voidaan parantaa ihmisten välisen keskustelun yksityiskohtaisuutta, nopeuttaa seuraavan harjoituksen suunnittelua ja helpottaa omaa päätöksentekoa. Malli perustuu alkujaan käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, mutta se on suunniteltu myös kouluttamisen vasta-alkajille ja liiallista teoriaa kaihtaville sopivaksi.

Ajankohta: la 28.3. klo 17–19

Huom! Ilmoittautuminen Rallitassulle klikkaamalla tästä!

Tiedämme jo, että impulsiivisesti käyttäytyvät koirat ovat monesti lahjakkaita harrastuskoiria ja nopeita oppijoita. Tiedämme myös sen, että suunnitelmallinen ja taitoihin perustuva kouluttaminen on paras keino impulsiivisesti käyttäytyvän koiran kanssa harrastamiseen ja riskikäyttäytymisten vähentämiseen. Mutta millaisia näiden taitojen tulisi olla, jotta osaaminen ei jäisi temppujen ja kikkailun tasolle? Entä kuinka paljon suunnitelman tekemiseen, kouluttamiseen ja muutoksen odottamiseen pitäisi varata aikaa?

Koirat voivat tehdä hetkellisiä ja hätäisiä valintoja häiriötekijöiden aikana, ajautua impulsiivisen toiminnan pysäyttämättömään kierteeseen, herkistyä pientenkin negatiivisten kokemusten myötä tai olla lähes kyvyttömiä pitkäkestoisiin suorituksiin. Impulsiivinen käyttäytyminen voi esiintyä erilaisin tunnistettavin tavoin, jolloin yksilölle sopivien koulutusmenetelmien valitseminen ja edistymisen ennakointi on aiempaa tarkempaa.
Verkkoluentopäivän aikana impulsiivisesti käyttäytyvän koiran kouluttamista lähestytään kolmen teeman ja yhteenveto-osion kautta:

 • Taitoihin perustuva kouluttaminen – mitä ja miten käytännössä? klo 12–12:45
 • Tavoitteellisen harjoittelun tukeminen hyvinvointitekijöiden avulla klo 13–13:45
 • Kouluttamisen sudenkuopat ja niiden harkittu välttäminen klo 14–14:45
 • Miten taitojen opettaminen, hyvinvointi ja ”virheiden” ennakointi käytännössä tapahtuu? klo 15–16

Luentopäivä on suunnattu koiranomistajille ja eri lajien koiraharrastajille.

Verkkoluentopäivän aikataulu: la 9.5.2020 klo 12–16

Huom! Ilmoittautumiset Rallitassulle klikkaamalla tästä!

Impulsiivisesti käyttäytyvien koirien tapa havainnoida tuttua elinympäristöään johtaa helposti kaavoihin, joissa ihminen jää aina askeleen koiran jälkeen. Koira on jo mielipiteensä ja toimintatapansa päättänyt, kun ihminen alkaa vasta valmistautua. Oman koiran käsittelystä ja hankalista tilanteista voi tulla jo ajatuksenakin välteltäviä.

Tämän verkkoluentopäivän aikana impulsiivisesti käyttäytyvien koirien kanssa elämistä tarkastellaan arjen yleisten taitojen ja ongelmatilanteiden näkökulmista. Millaisia työkaluja tunnemme ja voimme käyttää, jotta saamme ohjata koiraa hitaasti, ei-robottimaisen epätarkasti ja silti ennen kaikkea turvallisesti?

Arkitaidoista luentopäivän aikana käsitellään mm. hihnassa kulkemista, vieraiden kohtaamista ja ohittamista, käsittelytoimenpiteitä, koiran hallittua ohjaamista paikasta toiseen ja oman paikan opettamista. Käsittelytilanteita varten koiralle voidaan puolestaan opettaa staattisia tehtäviä, joiden turvallisessa toteuttamisessa koiran elekieltä luetaan paljon tarkemmalla silmällä kuin aktiivisemmissa tehtävissä.

Verkkoluentopäivä perustuu aihepiirin aiempiin luentoihin ja koulutuksiin. Se sisältää kolme erillistä osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon.

 • Osa 1: Maltin opettaminen hyvin ja helposti kotioloissa klo 12–12:45
 • Osa 2: Koiran rentouttaminen onnistumisen avaintekijänä klo 13–13:45
 • Osa 3: Staattisten tehtävien turvallinen toteuttaminen klo 14–14:45
 • Osa 4: Yhteenveto klo 15–15:45

Luento on tarkoitettu koiranomistajille, jotka pohtivat, miten arkiset taidot ja käsittelytilanteet voisi opettaa sujuviksi ja toteuttaa turvallisesti.

Verkkoluentopäivän aikataulu: la 11.4.2020 klo 12–16

Huom! Ilmoittautumiset Rallitassulle klikkaamalla tästä!

Jokainen koiranomistaja varmasti toivoo koirallensa turvallisia kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Toisinaan koirille pelkoa aiheuttavat tilanteet tapahtuvat liian yllättävästi, toistuvat liian usein, eikä koiralla ole riittävästi aikaa tottumiseen tai palautumiseen. Mitä tällöin voi tehdä, jotta voimistuva negatiivisten kokemusten kierre vielä pysähtyisi?

Tämä verkkoluentopäivä tarjoaa kattavan perustietopaketin koirille pelkoa ja ahdistusta aiheuttavien tilanteiden kohtaamiseen. Käsittelemme koulutusmenetelmiä kriittisellä otteella, jotta niiden hyödyllisyys voitaisiin huomata jo ensimmäisten harjoitusten aikana.

Koiran oma ihminen on paras sosiaalinen puskuri pelkoja ja ahdistusta vastaan. Tervetuloa mukaan oppimaan, miten monin tavoin sellaiseksi voi käytännössä tulla!

Verkkoluentopäivä sisältää kolme osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon.

 • Osa 1: Pelottavat äänet ja alustat klo 12–12:45
 • Osa 2: Ahdistus yksin olemisen aikana 13–13:45
 • Osa 3: Sosiaaliset pelot klo 14–14:45
 • Yhteenveto-osio klo 15–16

Verkkoluentopäivän aikataulu: la 16.5.2020 klo 12–16

Huom! Ilmoittautumiset Rallitassulle klikkaamalla tästä!

LISÄTIETOA

Luennoille ilmoittautuneille lähetetään infokirje, josta saat tarvittavat tiedot Zoomin käytöstä. Luennolle osallistujat eivät ole ääni- ja videoyhteydessä kouluttajaan tai toisiinsa, vaan verkkoluennoille osallistutaan seuraamalla luentoa verkon välityksellä. Kysymyksille chat-mahdollisuus.

TILAUSLUENNOT

Verkkoluentoja ja -opetusta järjestetään ryhmille myös tilauksesta. Voit kysyä lisätietoa yhteydenottolomakkeen kautta!

Ilmoittautuminen

Koirankoulutuksen 5 suurta
Impulsiivisesti käyttäytyvän koiran arkitaidot ja käsittely
Impulsiivisesti käyttäytyvän harrastuskoiran kouluttaminen
Pelokkaan ja ahdistuneen koiran kouluttaminen