Eläinten kouluttaminen on tekemisen lisäksi ajattelemista, suunnittelemista ja keskustelemista.

Järjestämme erilaisia luentoja, webinaareja ja workshopeja verkko-opetuksena koirien oppimisesta ja kouluttamisesta kiinnostuneille. Huomaathan, että myös yksityisohjauspaketit Ongelmapaketti | Harrastuspaketti | Pentupaketti ovat saatavilla etävastaanottoina paikasta riippumatta.

Jotta verkkoluennoille osallistujat voisivat soveltaa luennon aiheita suoraan käytäntöön omien koiriensa kanssa, esittelemme useimmilla luennoilla myös ammattimaisesti editoitua koulutusvideomateriaalia. Videoilla opetetaan selkeiden välivaiheiden kautta erilaisten taitojen kouluttamista koirille.

Käytämme verkossa tapahtuvaan opetukseen helppokäyttöistä Zoom-videoyhteyspalvelua. Zoomia voi käyttää eri laitteilla ja vaikka liikkeellä ollessaan, kunhan nettiyhteys pysyy jatkuvana.

Verkkoluennoille osallistujat eivät ole ääni- ja videoyhteydessä kouluttajaan tai toisiinsa, vaan verkkoluennoille osallistutaan seuraamalla luentoa verkon välityksellä. Kysymyksille chat-mahdollisuus.

Verkkoluennot

Koirien kouluttaminen ja niiden kanssa harrastaminen ovat monille ihmisille erinomaisia tapoja kehittää omia taitoja ja saada arkeen mielekästä vuorovaikutusta. ”Viisi suurta” ovat läsnä ihmisen ja koiran yhteistyössä joka hetkessä läpi yhteisen taipaleen.

Tämän verkkoluentosarjan aikana saat runsaasti käytännön neuvoja ja esimerkkejä, joita voi soveltaa käytäntöön yksilöllisesti oman koirasi kanssa. Verkkoluennoilla tiivistetään ymmärrettävään ja sovellettavaan muotoon, toisiaan tukien, viisi koirankoulutuksen onnistumista varmistavaa tekijää.

Verkkoluentosarja sisältää viisi 45 minuutin mittaista luentoa eri aiheista. Voit osallistua yksittäisille luennoille tai koko luentosarjaan.

Verkkoluentosarjan sisältö:

Luento 1: Koiran aloitteet ja toiminnan sujuvuus
Luento 2: Palkkioiden valinta ja erottelu
Luento 3: Koulutuksen nopea suunnittelu
Luento 4: Vireenhallinta ja palautuminen
Luento 5: Harjoitusasetelmat ja häiriöissä harjoittelu

Miten luodaan treenikupla ja todennetaan se? Entä miten voidaan suunnitelman avulla varmistaa tulevan harjoituksen onnistuminen ja seuraavan kehittäminen? Kaiken lisäksi, miten tämä tehdään itselle vaivattomasti?

Kaksituntisen Treenikupla-verkkoluennon aikana tutustutaan koulutustilanteiden suunnittelun ja seurannan helppoihin, nopeisiin ja tarkkoihin keinoihin. Saat verkkoluennolla tarvittavat perustiedot ja muutamia syventäviä näkökulmia erilaisten käytännön harjoitusten suunnitteluun ja kehittämiseen.

Treenikuplaa kuvaavan yksittäisen koulutussuunnitelman malli on laajalti käytössä niin eläinkoulutuksen ammattilaisten kuin koiraharrastajien keskuudessa. Se on todettu hyvin soveltuvaksi erilaisiin koulutustilanteisiin ja -tavoitteisiin, sillä sen avulla voidaan parantaa ihmisten välisen keskustelun yksityiskohtaisuutta, nopeuttaa seuraavan harjoituksen suunnittelua ja helpottaa omaa päätöksentekoa. Malli perustuu alkujaan käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen, mutta se on suunniteltu myös kouluttamisen vasta-alkajille ja liiallista teoriaa kaihtaville sopivaksi.

Tiedämme jo, että impulsiivisesti käyttäytyvät koirat ovat monesti lahjakkaita harrastuskoiria ja nopeita oppijoita. Tiedämme myös sen, että suunnitelmallinen ja taitoihin perustuva kouluttaminen on paras keino impulsiivisesti käyttäytyvän koiran kanssa harrastamiseen ja riskikäyttäytymisten vähentämiseen. Mutta millaisia näiden taitojen tulisi olla, jotta osaaminen ei jäisi temppujen ja kikkailun tasolle? Entä kuinka paljon suunnitelman tekemiseen, kouluttamiseen ja muutoksen odottamiseen pitäisi varata aikaa?

Koirat voivat tehdä hetkellisiä ja hätäisiä valintoja häiriötekijöiden aikana, ajautua impulsiivisen toiminnan pysäyttämättömään kierteeseen, herkistyä pientenkin negatiivisten kokemusten myötä tai olla lähes kyvyttömiä pitkäkestoisiin suorituksiin. Impulsiivinen käyttäytyminen voi esiintyä erilaisin tunnistettavin tavoin, jolloin yksilölle sopivien koulutusmenetelmien valitseminen ja edistymisen ennakointi on aiempaa tarkempaa.
Verkkoluentopäivän aikana impulsiivisesti käyttäytyvän koiran kouluttamista lähestytään kolmen teeman ja yhteenveto-osion kautta:

 • Taitoihin perustuva kouluttaminen – mitä ja miten käytännössä?
 • Tavoitteellisen harjoittelun tukeminen hyvinvointitekijöiden avulla
 • Kouluttamisen sudenkuopat ja niiden harkittu välttäminen
 • Miten taitojen opettaminen, hyvinvointi ja ”virheiden” ennakointi käytännössä tapahtuu?

Luentopäivä on suunnattu koiranomistajille ja eri lajien koiraharrastajille.

Impulsiivisesti käyttäytyvien koirien tapa havainnoida tuttua elinympäristöään johtaa helposti kaavoihin, joissa ihminen jää aina askeleen koiran jälkeen. Koira on jo mielipiteensä ja toimintatapansa päättänyt, kun ihminen alkaa vasta valmistautua. Oman koiran käsittelystä ja hankalista tilanteista voi tulla jo ajatuksenakin välteltäviä.

Tämän verkkoluentopäivän aikana impulsiivisesti käyttäytyvien koirien kanssa elämistä tarkastellaan arjen yleisten taitojen ja ongelmatilanteiden näkökulmista. Millaisia työkaluja tunnemme ja voimme käyttää, jotta saamme ohjata koiraa hitaasti, ei-robottimaisen epätarkasti ja silti ennen kaikkea turvallisesti?

Arkitaidoista luentopäivän aikana käsitellään mm. hihnassa kulkemista, vieraiden kohtaamista ja ohittamista, käsittelytoimenpiteitä, koiran hallittua ohjaamista paikasta toiseen ja oman paikan opettamista. Käsittelytilanteita varten koiralle voidaan puolestaan opettaa staattisia tehtäviä, joiden turvallisessa toteuttamisessa koiran elekieltä luetaan paljon tarkemmalla silmällä kuin aktiivisemmissa tehtävissä.

Verkkoluentopäivä perustuu aihepiirin aiempiin luentoihin ja koulutuksiin. Se sisältää kolme erillistä osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon.

 • Osa 1: Maltin opettaminen hyvin ja helposti kotioloissa
 • Osa 2: Koiran rentouttaminen onnistumisen avaintekijänä
 • Osa 3: Staattisten tehtävien turvallinen toteuttaminen
 • Osa 4: Yhteenveto

Luento on tarkoitettu koiranomistajille, jotka pohtivat, miten arkiset taidot ja käsittelytilanteet voisi opettaa sujuviksi ja toteuttaa turvallisesti.

Jokainen koiranomistaja varmasti toivoo koirallensa turvallisia kokemuksia ympäröivästä maailmasta. Toisinaan koirille pelkoa aiheuttavat tilanteet tapahtuvat liian yllättävästi, toistuvat liian usein, eikä koiralla ole riittävästi aikaa tottumiseen tai palautumiseen. Mitä tällöin voi tehdä, jotta voimistuva negatiivisten kokemusten kierre vielä pysähtyisi?

Tämä verkkoluentopäivä tarjoaa kattavan perustietopaketin koirille pelkoa ja ahdistusta aiheuttavien tilanteiden kohtaamiseen. Käsittelemme koulutusmenetelmiä kriittisellä otteella, jotta niiden hyödyllisyys voitaisiin huomata jo ensimmäisten harjoitusten aikana.

Koiran oma ihminen on paras sosiaalinen puskuri pelkoja ja ahdistusta vastaan. Tervetuloa mukaan oppimaan, miten monin tavoin sellaiseksi voi käytännössä tulla!

Verkkoluentopäivä sisältää kolme osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon.

 • Osa 1: Pelottavat äänet ja alustat
 • Osa 2: Ahdistus yksin olemisen aikana
 • Osa 3: Sosiaaliset pelot
 • Yhteenveto-osio

Koirat viestivät ja ilmaisevat tarpeitaan, kokemuksiaan ja intressejään elekielen eli hienovaraisen ja tilannekohtaisen käyttäytymisen avulla. Ihminen voi pyrkiä tarkentamaan tulkintaansa ymmärtämällä koira eleiden sisältöä aina karkeista linjoista viimeiseen piirtoon.

Elekieltä tulkitaan kokonaisuutena, sillä yksittäinen ele ei koskaan voi kertoa koko totuutta. Olet varmasti huomannut, jos koirasi käyttää esimerkiksi kymmentä erilaista murinaa, mutta näyttää jokaisen kohdalla erilaiselta. Tämän luentopäivän aikana erilaisia koiran viestinnän ja elehtimisen keinoja tarkastellaan sekä yksityiskohtaisesti että yhdistäen niitä käytännön koulutustilanteisiin.

Verkkoluentopäivän aikana käydään läpi viisi eri aihetta, jotka yhdistetään lopuksi.

Sisältö:

Osa 1: Haukkuminen
Osa 2: Monta murinaa
Osa 3: Tuulella käyvä häntä
Osa 4: Pureskelu
Osa 5: Kohdistettu katse
Yhteenveto

Koirien kanssa voidaan kohdata monenlaisia muutoksia ja elämäntilanteita, joiden vuoksi luottamuksen ja yhteistyön rakentaminen aloitetaan alusta. Koira saattaa muuttaa luoksesi muualta, perhetilanne koiran ympärillä on voinut muuttua tai olet päättänyt tehdä koiran kanssa toisin kuin aiemmin.

Tämän verkkoluentopäivän aikana käsitellään koiran ja ihmisen välistä yhteistyötä, luottamusta ja niiden uudelleen rakentamista. Miten katsotaan kohti tulevaa ja pidetään itselle tärkeät tavoitteet käytännöllisinä? Millaisten menetelmien avulla tehdään isot muutokset ja onko niiden toteuttaminen palkitsevaa myös ihmisille?

Verkkoluentopäivä sisältää kolme osiota ja niihin perustuvan yhteenvedon:

Osa 1: Miten tulla tutuksi ja onnistua tavoitteissaan?
Osa 2: Koti ja arki kirjaimellisesti koiran silmin
Osa 3: Käyttäytymisen käytännölliset käännekohdat
Osa 4: Yhteenveto-osio

Koirien kouluttaminen on menetelmien ja harrastuslajien osalta nyt monipuolisempaa kuin koskaan aiemmin. Luovutusikäisten pentujen kanssa pidetään kuitenkin ensisijaisena, että omasta ihmisestä tulee suosikki, omasta kodista paikoista paras ja pennusta itsestään maailman hienoin tyyppi!

Tämä verkkoluentopäivä tarjoaa käytännöllisen perustietopaketin luovutusikäisten pentujen sosiaalistamisesta. Luennon aikana käsitellään mm. yksin olemisen alkeita, maailman ihmetysten kohtaamista, leikkimistä ja rauhoittumista, sisäsiisteyttä, ulkoiluvälineitä ja perustaitojen opettamista.

Verkkoluentopäivä sisältää kolme osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon:

Osa 1: Aikaikkuna sulkeutuu, tuleeko kiire?
Osa 2: Kehittyvät perustaidot ja kasvavat perustarpeet
Osa 3: Asiat, joiden halutaan kestävän vuosien ajan
Osa 4: Yhteenveto-osio

Miten koiran murkkuikään ja nuoruuteen tulisi suhtautua? No entä, jos huumori ja rentous eivät riitä? Aikuisuutta kohti kehittyvän koiran kanssa eläminen on jatkuvassa muutoksessa elämistä. Lenkkikaverina on yhtäkkiä aikuiselta koiralta näyttävä pentumainen hulivili.

Tämän verkkoluentopäivän aikana koiran kasvua kohti aikuisuutta käsitellään nopean muutoksen näkökulmasta. Miten koira voi muuttua, mitä se tarkoittaa ja miten siihen tulisi reagoida? Miten koiran nuoruus vaikuttaa koulutusmenetelmien valitsemiseen ja harjoitusten toteuttamiseen?

Verkkoluentopäivä sisältää kolme osiota ja niitä tiivistävän yhteenvedon:

Osa 1: Aktiivisuus yllätti koiranulkoiluttajan
Osa 2: Korvattomat päivät ja taitojen alennusmyynti
Osa 3: Onnistuneiden harjoitusten reseptejä
Osa 4: Yhteenveto-osio

LISÄTIETOA

Luennoille ilmoittautuneille lähetetään infokirje, josta saat tarvittavat tiedot Zoomin käytöstä. Luennolle osallistujat eivät ole ääni- ja videoyhteydessä kouluttajaan tai toisiinsa, vaan verkkoluennoille osallistutaan seuraamalla luentoa verkon välityksellä. Kysymyksille chat-mahdollisuus.

TILAUSLUENNOT

Verkkoluentoja ja -opetusta järjestetään ryhmille myös tilauksesta. Voit kysyä lisätietoa yhteydenottolomakkeen kautta!

Ilmoittautuminen

Pelokkaan ja ahdistuneen koiran kouluttaminen
Impulsiivisesti käyttäytyvän koiran arkitaidot ja käsittely