Kannanotto inhimillisistä koirankoulutusmenetelmistä (AVSAB 08/2021)

Julkaistu 31.8.2021 | Kirjoittanut Jirka Vierimaa

Yhdysvaltalaiset asiantuntijajärjestöt ovat 2000-luvun aikana usein tarjonneet yleistajuista tietoa laajalle yleisölle erilaisista koirankoulutusmenetelmistä. Jokaisessa kannanotossa on tiivistetty tieteellisten tutkimusten tuloksia siitä, millaisia vaikutuksia koulutusmenetelmillä on koiran käyttäytymiseen, taitoihin, elekieleen ja yhteistyöhön ihmisen kanssa. Kirjoitushetkellä uusin kannanotto on julkaistu elokuussa 2021 ja se on American Veterinary Society of Animal Behaviorin (AVSAB) laatima. Siinä kannustetaan perustamaan ihmisten ja muiden eläinten välinen vuorovaikutus myötätuntoon, kunnioitukseen ja tieteelliseen tietoon.

Kumppanieläinten muuttunut rooli

Koira on muuttunut lemmikistä kumppanieläimeksi. Koiria voidaan kutsua kumppanieläimiksi, koska niitä osallistetaan ja ne saavat vaikuttaa ihmisten elämiin niin monilla tavoilla. Kumppanieläin vaikuttaa kodin arkeen, perhe- ja ystävyyssuhteisiin, mieltymyksiin, elämänhallintaan, sosiaalisiin odotuksiin, työhön, terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin – siis moniin yhteiskunnan keskeisiin ilmiöihin. Koiran vaikutus ylittää fyysisen läsnäolon ja jopa elinkaaren rajoja, sillä päivittäiset rutiinit koiran kanssa pysyvät mielessä työ- tai opiskelupäivien ja pitkään koiran elämän päättymisen jälkeen. Muuttuva suhteemme koiriin on yhteiskunnallisesti entistä tärkeämpää, sillä koira on saanut pääsylipun kaikkialle.

Learning manners and skills can help animals to co-exist harmoniously with people in the home and in society. The techniques used to teach these manners and skills can strongly affect an animal’s future behavior and emotional wellbeing. Training methods are most effective when they focus on teaching the animal what to do, rather than punishing them for unwanted behaviors. (AVSAB 2021.)

Myötätuntoon, kunnioitukseen ja tieteelliseen tutkimukseen perustuva vuorovaikutus koirien kanssa johtaa yksiselitteisiin päätelmiin. Palkitsemiseen perustuvat koulutusmenetelmät edistävät ihmisten ja koirien tasapainoista kanssaelämistä parhaalla tunnetulla tavalla. Tutkimuskirjallisuus osoittaa, että palkitsemiseen perustuvat menetelmät lyövät rankaisemiseen ja pakottamiseen perustuvat koulutusmenetelmät laudalta niin välittömien kuin pitkäaikaisten hyvinvointivaikutusten, kouluttamisen tehokkuuden sekä ihmisen ja koiran välisen suhteen näkökulmista.

Tehokkuus – väitteet vastaan faktat

Koulutusmenetelmistä käydyissä keskusteluissa on väännetty kättä ja voimisteltu kieltä hyväksi ajateltujen tai koettujen menetelmien tehokkuutta peräänkuuluttaen. Etenkin käyttäytymisongelmien kohdalla unohtuu tavallisesti pari rankaisemiseen ja pakottamiseen perustuviin koulutusmenetelmiin kuuluvaa seikkaa. Ensinnä koiran ongelmakäyttäytymisen todennäköisin alkuperä on seurausta rankaisemisen tai pakottamisen käyttämisestä. Se tarkoittaa, että koiralle on aiheutettu emotionaalista tai fyysistä epämukavuutta, kipua tai siihen on kohdistettu liiallista voimankäyttöä. Toinen syy onkin siten ilmiselvä. Ongelmallisesti käyttäytyvien koirien omistajat käyttävät rankaisemiseen tai pakottamiseen perustuvia menetelmiä muita todennäköisemmin.

Keskustelut koulutusmenetelmistä ovat käyneet kuumana jo pitkään. Mutta jos rankaisemiseen ja pakottamiseen perustuvat koulutusmenetelmät vähentäisivät koirien ongelmakäyttäytymistä, näkisimme tänä päivänä tilastoissa selvän muutoksen. Muutos näyttäisi siltä, että rankaisemisen ja pakottamisen lisääminen vähentäisi koirien käyttäytymisongelmia. Näin ei ole vielä koskaan tapahtunut, vaan suunta on jatkuvasti päinvastainen eli rankaiseminen ja pakottaminen lisäävät koirien käyttäytymisongelmia. Vähiten huolta koiriensa käyttäytymisestä on koiranomistajilla, jotka perustavat kouluttamisen palkitsemiseen. Palkitsemiseen perustuvat koulutusmenetelmät ovat tehokkaimpia sen vuoksi, että ne auttavat koiria oppimaan nopeasti ja lisäksi koirat sitoutuvat oma-aloitteisesti yhteiseen harjoitteluun ihmisten kanssa.

Palkitsemiseen perustuvien koulutusmenetelmien avulla voidaan vähentää koirien käyttäytymisongelmia, opettaa uusia tapoja ja taitoja. Kouluttamisen tehokkuuden lisäksi koirien palkitseminen aiheuttaa koirille muihin vaihtoehtoihin verrattuna vähiten haittaa ja tarjoaa parhaat pitkän aikavälin vaikutukset. Palkitsemisen avulla koulutetut koirat ovat muita tottelevaisempia, vähemmän ahdistuneita, vähemmän rauhattomia ja lisäksi turvallisempia ja leikkisämpiä muita ihmisiä ja koiria kohtaan.

Miten pääset alkuun?

  1. Paranna koiran itsevarmuutta ydintaitojen harjoittelun avulla
  2. Järjestä harjoitustilanteet helpoiksi, jotta koira valitsee käyttämäsi palkkiot
  3. Varmista kodista pysyvästi turvallinen paikka koiralle
  4. Suunnittele harjoitusten välivaiheet tarvittaessa koulutetun ammattilaisen kanssa
  5. Käänny vakavammissa käyttäytymisongelmissa ensimmäisenä eläinlääkärin puoleen

Lopuksi

Tieteelliseen tutkimuskirjallisuuteen vedoten voi vain todeta, että ”kovalla kädellä” kouluttamiselle ei ole nykymaailmassa jalansijaa edes käyttäytymisongelmien muuttamisessa. Koirien rankaisemiseen ja pakottamiseen perustuvien menetelmien seuraukset tunnetaan tieteellisen tutkimuksen parissa erinomaisen hyvin, koska niitä on kokeiltu ja käytetty niin usein ja pitkään. Palkitsemiseen perustuvat koulutusmenetelmät puolestaan opettavat koirille rakenteen ja rutiinit arkeen sekä konkreettiset toimintatavat eri tilanteisiin. Kouluttamisen tehokkuus, eläinten myötätuntoinen kohtelu ja inhimilliset koulutusmenetelmät ovat poikkeuksetta tarpeellisia ja mahtuvat aina saman katon alle. Vaikeuksien edessä koulutetut ja tehokkaisiin sekä inhimillisiin koulutusmenetelmiin todistetusti sitoutuneet ammattilaiset pystyvät auttamaan harjoitussuunnitelmien tekemisessä, toteuttamisessa ja kehittämisessä. Lukuisat luotettavat asiantuntijajärjestöt antavat taustatukensa heidän toiminnalleen.

© Jirka Vierimaa. Tekstin kopioiminen vain kirjoittajan luvalla.