Hyvinvointia käännekohdista

Koulutusmenetelmien ja hyvinvoinnin välistä vaikutusta voidaan tulevaisuudessa tarkastella uusin tavoin. Käyttäytymisen kehityksen käännekohdaksi kutsutaan hetkeä, jolloin aiempien taitojen harjoittelu yhdistyy koiran tilannetajuun.